Archive for the ‘Magnus Nilssons Arbetarlitteraturskola’ Category

Liten arbetarlitteraturskola 13/13

2010/07/02

Inom arbetarrörelsen har man ofta varit besatt av litteratur. Hjalmar Branting skrev exempelvis flera artiklar om Viktor Rydberg och inom den ungsocialistiska rörelsen verkar man ha sysslat minst lika mycket med att läsa och skriva poesi som med att planera revolutionen. Dock har arbetarrörelsen ofta varit ganska skeptisk mot arbetarlitteraturen. Tvärt emot vad många tror har arbetarlitteraturen alltså i allmänhet inte varit någon arbetarrörelselitteratur.

Magnus Nilsson

Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Annonser

Liten arbetarlitteraturskola 12/13

2010/07/02

Arbetarlitteraturens historia är full av ”renegater”, författare som inte längre velat vara arbetarförfattare och därför drabbats av kritik från arbetarhåll. Det är i grund och botten inte märkligare än att hip-hopare som uppträder på Allsång på Skansen anklagas för att vara sell-outs.

Magnus Nilsson


Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 11/13

2010/06/29

För att man ska förstå arbetarlitteraturen bör man veta vad klass är. Klass är en social relation som gör att vissa människor kan berika sig på andra människors arbete. Arbetarlitteraturen handlar om dem som arbetar åt andra. Borgerlig litteratur handlar om dem som låter andra arbeta åt sig. Fast det förstår de borgerliga författarna i allmänhet inte.

Magnus Nilsson


Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 10/13

2010/06/29

Trots att den svenska arbetarlitteraturen är ett av våra få originella bidrag till världslitteraturen finns det inte särskilt mycket litteraturvetenskaplig forskning på området. Exempelvis har det ännu inte skrivits någon arbetarlitteraturhistoria. (Däremot föreligger sedan några år tillbaka Skånes litteraturhistoria…) Skärp er, litteraturforskare!

Magnus Nilsson


Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 9/13

2010/06/22

Måste arbetarförfattare komma ur arbetarklassen? Nix. Det finns många arbetarförfattare som inte själva varit arbetare. Och det är väl inte märkligare än att borgaren och akademikern Marx kunde vara kommunist. Arbetarlitteraturen är inte någon biografisk, utan en ideologisk, litteratur.

Magnus Nilsson

Liten arbetarlitteraturskola 8/13

2010/06/16

Somliga tror att arbetarlitteraturen är estetiskt konservativ. Så är det inte alls. Nästan alla arbetarförfattare har varit estetiskt innovativa eftersom de tvivlat på att man kan skriva radikalt med de litterära redskap som andra klasser skapat. Exempelvis har man experimenterat med modernism, naturalism, dokumentarism och – till och med – språkmaterialism för att skildra världen ur arbetarklassens perspektiv.

Magnus Nilsson

Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 7/13

2010/06/10

Ibland påstås det att ”invandrarlitteraturen” skulle vara vår tids arbetarlitteratur. Fel, fel, fel. Vår tids arbetarlitteratur är en litteratur som skildrar samhället ur arbetarklassens perspektiv. Begreppet invandrarlitteratur borde vi avskaffa.

Magnus Nilsson


Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 6/13

2010/06/01

Folk som inte läser arbetarlitteratur tror ofta att de vet vad de valt bort. Men så är det sällan. Visserligen påstås det ofta att arbetarlitteraturen är si eller så (exempelvis realistisk eller späckad med elände). I verkligheten kan dock arbetarlitteraturen se ut nästan hur som helst. Arbetarlitteratur kan vara politisk lyrik, självbiografisk prosa eller fotoreportage. Det som skiljer den från borgerlig litteratur är det ideologiska perspektivet.

Magnus Nilsson

Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 5/13

2010/05/23

Många tror att arbetarförfattarna idoliserar arbetarklassen. Som alla deras läsare vet är det dock närmast tvärt om. I arbetarlitteraturen skälls det mycket på arbetarna. Ofta anklagas de för att vara osolidariska, obildade eller sakna klassmedvetande. För arbetarförfattarna tycker sig ha rätten att aga dem de älskar. Och denna inställning är både estetiskt och politiskt produktiv.

Magnus Nilsson

Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Liten arbetarlitteraturskola 4/13

2010/05/17

När man tar del av det litterära kulturarvet kan man lätt få för sig att vanligt folk inte duger mycket till. De flesta klassiker verkar ju vara skrivna av adelsmän och borgare. Och de idéer och erfarenheter som skildras ligger ofta långt från det arbetande folkets vardag. Men om man läser arbetarlitteratur kan man få upp ögonen för att kulturhistorien inte bara är elitens och att även arbetare kan vara ”stora författare”.

Magnus Nilsson

Länkar till alla lektionerna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13