Posts Tagged ‘ny fackbok’

Vi är produkter av samhället

2011/02/21

Seriealbumet om Nietzsche får mig att äntligen läsa Fredrika Spindlers korta introduktion Nietzsche: kropp, konst, kunskap, utgiven av Glänta produktion. Den är ännu mer spännande än hennes bok om Spinoza. Det är ett sånt driv i de långa meningarna att man förstår varför han är så klok, varför han skrev så bra böcker och varför han är ett öde.

Jag kortanmäler boken och seriealbumet i papperstidningen. Men minst en sak måste tilläggas. Nämligen att Spindler har ett kort kapitel om politiken som borde tejpas upp ute på stan.

”Till frågan om det politiska” heter kapitlet och består först av en nyttig genomgång av tanken om makt som ett nätverk av relationer, snarare än nånting man har eller inte har. Sen drämmer Spindler till med vad detta innebär för synen på subjektet, och därmed på politiken. Här ett långt citat:

”det är inte individer som ingår förbund, bildar samhällen och stater, och förhåller sig till en makt som antingen är förtryckande eller välvillig. Tvärtom är det olika typer av krafter som producerar inte bara det vi kallar individer och subjekt – politiska subjekt, vetande och epistemologiska subjekt, vetenskapliga subjekt, och så vidare – utan också alla de identiteter som vi utgår från som givna, identiteter som rör det sexuella, det politiska, det som hör till familjen och könsordningar.”

Hur mycket starkare blir man inte av denna tvärtomtanke! Mogen att t ex orka följa debatter med en helt annan inställning.

Annonser

Inspirerande nyårspresent

2010/01/07

I posten ligger Karnevals rappa nyöversättning (signerad Lars Ohlsson) av boken som visar att jämlikhet är folkhälsosamt och eftersträvansvärt. The Spirit Level av Richard Wilkinson och Kate Pickett har på svenska fått heta Jämlikhetsanden, vilket kanske är lite väl … andligt, särskilt som det uppfordrande slutkapitlet handlar om att kavla upp ärmarna och börja skapa ett nytt samhälle innanför det gamla, fallfärdiga:

”Istället för att vänta på att staten gör det åt oss måste vi omedelbart själva sätta igång – i vårt eget liv och genom vårt samhälles institutioner”.

Boken recenserades på kultursidan av Tomas Polvall.


Charlotta Kåks Röshammar intervjuade Wilkinson&Pickett när de besökte Sverige.